Vape > Pod 1 lần > Hãng pod 1 lần

Tổng Hợp Những Hãng Pod 1 Lần Nổi Tiếng

Hãng pod 1 lần ngon nhất
300,000 50 Ni 11000 Hơi

Đã bán: 75

Mua Ngay
300,000 50 Ni 11000 Hơi

Đã bán: 74

Mua Ngay
250,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 67

Mua Ngay
170,000 30 Ni 4000 Hơi

Đã bán: 65

Mua Ngay
300,000 50 Ni 11000 Hơi

Đã bán: 62

Mua Ngay
250,000 50 Ni 12000 Hơi

Đã bán: 61

Mua Ngay
250,000 50 Ni 7000 Hơi

Đã bán: 60

Mua Ngay
300,000 50 Ni 7000 Hơi

Đã bán: 60

Mua Ngay
240,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 60

Mua Ngay
250,000 50 Ni 7000 Hơi

Đã bán: 59

Mua Ngay
250,000 50 Ni 12000 Hơi

Đã bán: 59

Mua Ngay
240,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 59

Mua Ngay
280,000 50 Ni 6500 Hơi

Đã bán: 59

Mua Ngay
250,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 59

Mua Ngay
250,000 50 Ni 12000 Hơi

Đã bán: 59

Mua Ngay
250,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 58

Mua Ngay
250,000 50 Ni 12000 Hơi

Đã bán: 58

Mua Ngay
110,000 50 Ni 1600 Hơi

Đã bán: 58

Mua Ngay
280,000 50 Ni 7000 Hơi

Đã bán: 58

Mua Ngay
250,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 58

Mua Ngay
300,000 50 Ni 11000 Hơi

Đã bán: 58

Mua Ngay
240,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 58

Mua Ngay
240,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 58

Mua Ngay
250,000 50 Ni 12000 Hơi

Đã bán: 58

Mua Ngay
Giảm giá!
181,000 35 Ni 3000 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
110,000 50 Ni 1600 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
240,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
250,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
230,000 50 Ni 7000 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
280,000 50 Ni 9000 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
300,000 30 Ni 8000 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
300,000 50 Ni 7000 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
300,000 50 Ni 11000 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
250,000 50 Ni 7000 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
300,000 50 Ni 7000 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
300,000 50 Ni 7000 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
240,000 50 Ni 8000 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
110,000 50 Ni 1600 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
170,000 30 Ni 4000 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
130,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
250,000 50 Ni 9000 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
240,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
260,000 20 Ni 50 Ni 5000 Hơi

Đã bán: 57

Mua Ngay
250,000 50 Ni 8000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
90,000 30 Ni 1200 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
110,000 50 Ni 1600 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
300,000 50 Ni 8000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
280,000 50 Ni 9000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
130,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
230,000 50 Ni 7000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
350,000 50 Ni 3000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
300,000 30 Ni 8000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
300,000 50 Ni 8000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
250,000 50 Ni 6500 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
250,000 30 Ni 5000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
350,000 50 Ni 3000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
240,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
110,000 50 Ni 1600 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
Giảm giá!
181,000 35 Ni 3000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
240,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
250,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
90,000 30 Ni 50 Ni 4000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
250,000 50 Ni 9000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
260,000 20 Ni 50 Ni 5000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
240,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
90,000 30 Ni 1200 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
280,000 50 Ni 10000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
250,000 30 Ni 5000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
130,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
240,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
250,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
350,000 50 Ni 3000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
250,000 50 Ni 8000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
230,000 30 Ni 3500 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
250,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
300,000 30 Ni 8000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
180,000 30 Ni 5000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
240,000 50 Ni 8000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
300,000 50 Ni 7000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
250,000 50 Ni 7000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
250,000 50 Ni 8000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
110,000 50 Ni 1600 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
240,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
280,000 50 Ni 4000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
240,000 50 Ni 8000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
250,000 50 Ni 9000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
280,000 50 Ni 10000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
230,000 50 Ni 7000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
250,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
300,000 50 Ni 7000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
280,000 50 Ni 10000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
280,000 50 Ni 9000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
240,000 50 Ni 8000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
230,000 30 Ni 3500 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
110,000 50 Ni 1600 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
200,000 50 Ni 7000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
250,000 50 Ni 6000 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
250,000 50 Ni 4500 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay
230,000 30 Ni 3500 Hơi

Đã bán: 56

Mua Ngay

Top hãng pod 1 lần ngon nhất hiện nay

Dưới đây là các hãng pod 1 lần có hương vị ngon nhất, theo số đông được anh em vaper đánh giá nha các bạn.

 1. Vappro
 2. Randm 
 3. Apoc
 4. Minion 
 5. Lucy
 6. Aebar
 7. Husky Space V2
List Vị Đa Dạng Của Husky Phi Hành Gia
List Vị Đa Dạng Của Husky Phi Hành Gia

Top hãng pod 1 lần có kiểu dáng độc lạ

 1. Minion
 2. Randm
 3. Aebar
 4. Apoc
 5. Phi Hành Gia Zeko
Phi Hành Gia Zeko 7500 Hơi Có 12 Vị
Phi Hành Gia Zeko 7500 Hơi Có 12 Vị

 

Top hãng pod 1 lần có số hơi hút cực lớn

Số hơi pod 1 lần nhiều đối với mình là tầm trên 6000 hơi

 1. Aebar (6000 hơi)
 2. Ruok (8000 hơi)
 3. Randm (6000-7000-9000-10000 hơi)
 4. Zoabar (8000 hơi)
Randm Pod Ngon Nhất Hiện Tại
Randm Pod Ngon Nhất Hiện Tại

Top hãng pod 1 lần có nicotine cao

Nồng độ nicotine pod 1 lần cao là 50mg nhá anh em

 1. Vappro
 2. Randm
 3. Aebar
 4. Minions
Apoc Chính Hãng Có Đầu Lọc Thay Thế
Apoc Chính Hãng Có Đầu Lọc Thay Thế

Những hãng pod 1 lần có sạc lại

Pod 1 lần sạc lại đang là xu thế hiện nay và thậm chí còn có hãng pod 1 lần có pin rời đi kèm 

 • Vappro
 • Apoc 
 • Minion
 • Randm 
 • Zoa Bar
 • Aebar

Xu hướng của các hãng pod 1 lần hiện nay

Xu hướng của các hãng pod 1 lần hiện nay bao gồm:

 1. Thúc đẩy tính bền vững: Một số hãng pod 1 lần đang tập trung vào việc sử dụng vật liệu tái chế và thân thiện với môi trường để giảm thiểu tác động đến môi trường.
 2. Đa dạng sản phẩm: Các hãng pod 1 lần đang tăng cường nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, đa dạng mùi vị và số hơi khác nhau để khách hàng có nhiều lựa chọn vaping phù hợp với mình hơn
 3. Tính tiện lợi: Các hãng pod 1 lần tiếp tục phát triển các sản phẩm tiện lợi và dễ sử dụng, giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian và công sức.
 4. Sự phát triển của thị trường: Thị trường pod 1 lần đang ngày càng phát triển, với sự gia tăng của các sản phẩm và dịch vụ khác nhau, đặc biệt là trong ngành công nghiệp pod vape
 5. Tiềm năng phát triển: Các hãng pod 1 lần đang tìm kiếm cơ hội để mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm mới, với sự phát triển của công nghệ và sự xuất hiện của các thị trường mới.

Mua các hãng pod 1 lần giá rẻ chính hãng tại thành phố HCM,HN và các tỉnh thành khác

Anh em đang tìm mua các hãng pod 1 lần uy tín giá rẻ và chính hãng 100% từ các hãng sản xuất pod 1 lần nổi tiếng trong thị trường vape. Chúng tôi cam kết đầy đủ mẫu mã và hương vị từ các hãng pod 1 lần hàng đầu chính hãng 100%. Đặc biệt khi các bạn mua 3 sản phẩm trở lên tại shop sẽ được Freeship cho dù bạn ở bất kì đâu tại đất nước Việt Nam, Ship hoả tốc nội thành HCM, COD Hà Nội và các tỉnh thành khác từ 2-3 ngày là có thể nhận được hàng và đảm bảo tình trạng sản phẩm nguyên vẹn

Đặt hàng ngay hôm nay, Chúc các bạn có những trải nghiệm vaping thú vị.